Hur förökas magnolia?

FRÅGA: Min son ska flytta. I den nuvarande trädgården finns en stor magnolia, som önskas föras vidare till nästa trädgård. Vilken metod ska användas för att föröka magnolia? Är de magnolior man köper ympade på något annat underlag? Om jag ska ympa, vilket underlag ska jag ha? Om man lyckas med avläggare eller stickling, får man då en planta med svagt och ömtåligt rotsystem? Kommer en sådan planta för alltid att vara mindre tålig än en ympad?

SVAR: Jag frågade Tommy Ahnby, den främste i vårt land, när det gäller förökning av magnolia. Eftersom vi inte vet vilken sort det är, är svårt att säga om den är ympad på annan grundstam eller rotäkta. Om plantan är ympad, är det troligast på Magnolia
kobus, japansk magnolia, som underlag. Om du lyckas föröka er magnolia med stickling eller avläggare, kanske den växer något långsammare än moderplantan, om den är ympad. Det är svårt att ympa magnolia om man inte är en van ympare eller förädlare. Rådet blir att föröka magnolian med avläggare i första hand om tid finns, i annat fall med stickling och acceptera att den nya plantan eventuellt skulle växa lite svagare. Vid avläggare, ta en gren och såra den (skär i barken) kring några gamla bladärr. Lägg sedan ett lager med fuktig vitmossa eller grov torv kring området. Bind fast mossan/torven med snöre, fäst en svart plastpåse runt detta.
Tejpa noga ovanför och under, så att fukten inte försvinner. Gör detta tidigt på våren. Öppna plasten försiktigt i augusti och se efter om det finns rötter, men vänta med att ta bort plast och skott tills plantan fäller sina löv på hösten. Klipp då loss skottet precis under plastpåsen. Första vintern är det bra att förvara det rotade skottet frostfritt, men nära noll grader. Plantera ut i trädgården på våren. Sticklingar tas bäst genom att skära loss ett årsskott från moderplantan vid midsommar. Ta toppskott. Skär av skottet precis under femte bladskaftet uppifrån räknat. Ta bort tre blad och spara de två översta. Stick sedan ner sticklingen i fuktig såjord, så att det undre bladet precis är ovanför markytan. Ställ krukan med sticklingar (gör flera så ökar chansen att lyckas) på en värmematta eller i ett växthus, så att jordtemperaturen blir omkring 20–25 grader. Täck sticklingarna med plast. Viktigt är att fuktigheten blir kvar kring bladen tills de har rotat i slutet av september.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 2 2019

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar