Utväxter på potatis

Fråga: Jag har skorv/utväxter på mina potatisar av sorten Desireé. Hoppas att du ser vad det kan vara för något…

Svar: De fulaste angreppen med de bruna svulsterna måste vara pulverskorv.  Det stämmer väl med beskrivningen i SLUs faktablad om växtskydd och också med de bilder du kan hitta på nätet. Där kan du också jämföra med kräftangrepp så det kan det inte vara. Desirée är ju dessutom resistent mot kräfta. Pulverskorv är en svampsjukdom som gynnas av fuktig, dåligt dränerad jord. Tyvärr kan dess sporer leva kvar upp till 6 år i jorden så växtföljden är mycket viktig om man fått angrepp.

De mer nätaktiga symtomen är också en skorvsjukdom och kallas just nätskorv. Det är en bakterie och den gynnas av hög markfuktighet och låg marktemperatur framförallt vid sättningen. Den är dock främst ytlig och inte så allvarlig som pulverskorven.

Desirée sägs ju också ha ganska god motståndskraft även mot skorv men då menar man oftast vanlig potatisskorv som också orsakas av en bakterie men gynnas av torr, kalkrik och lucker jord.

Framförallt är det växtföljd och dränering som är viktiga åtgärder i ditt fall.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2008,reviderad 2022

 

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Powdery_scab_tuber_external.jpg

 

 

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar