Limring mot frostfjäril

Fråga: Jag undrar om det är möjligt att få svar på en fråga. Efter flera år av svåra frostfjärilsangrepp har jag börjat sätta upp limring på fruktträden, med gott resultat. De ska sättas upp före första frosten och gärna ytterligare en i februari. Men när ska lindringen tas bort? Har sökt på nätet men hittat få svar. Eftersom jag inte vet har de fått sitta kvar ganska länge och då ser barken lite “trött” ut.

Svar:

Biologi: De vuxna frostfjärilshonorna kommer fram ur pupporna på hösten. Honorna kan endast ta sig fram till “fots” och kryper upp längs stammen på olika lövträd. I trädet sker parning med hanar, äggläggning sker därefter under hösten. De föredrar att lägga äggen i barksprickor, lavar och mossor och grenspetsar. Föredragen plats är högt uppe i trädkrona men äggen kan förekomma över hela trädet. Övervintring sker i äggen som kläcks ungefär samtidigt som de tidigaste lövträdens knoppsprickning.

Bekämpning med limring: med fördel sätts limringen upp i slutet av augusti. För att bekämpa honorna så ska den sitta uppe fram till december.

Varför då limring även på våren? Anledningen är att limringen kan då fånga lite av de larver som eventuellt kläckts fram under limringen och som rör sig upp mot kronans bladverk. I mitten av maj kan du ta ner limringarna.

Ger då limringar fullgott skydd? Det är en väldigt bra metod men ibland kan det bli mindre angrepp trots allt då de små larverna kan spridas passivt med vinden mellan träden.

Tänk på att byta limringar på hösten om det är många honor som fastnat annars klättrar de bara över sin olyckssystrar på väg upp mot kronan.

Ulf Nilsson, FOR-rådgivare 2021

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar