Går det att dela bambu?

FRÅGA: Vi har flyttat till ett hus med en ca 20 år gammal, fin trädgård i zon 2. Bland annat finns ett stort bambubuskage som nu är alldeles för utbrett. Kan jag skära ner bambu? Flytta den? Dela den? Det känns väldigt svårt att gräva upp delar av buskaget. Bambugrenarna sitter hårt och väldigt tätt. Ska den gödslas? Bambun har inte vissnat ner i vinter, vilket jag trodde den skulle göra eftersom det finns bruna blad på en del grenar/stammar. Hur ska jag hantera bambubuskaget?

SVAR: Du skriver inte vilken bambu du har, men bergbambu är den vanligaste och de olika arterna beter sig någorlunda lika. Bambu förökar och brer ut sig med rotskott i sidled och blir successivt mer omfattande om den trivs. För att förebygga detta brukar man rekommendera en kraftig, vertikal rotspärr vid plantering. Men nu är det bortgrävning som gäller för begränsning, så fram med en vass spade och kraftiga tag! Grävningen går lättare tidigt på våren innan rottillväxten kommit igång på allvar. Se till att få bort rotbitarna och nya plantor får du på köpet. Skär du ner bambun kommer den igen med ny kraft. Däremot kan du gallra bort gamla och svaga skott och få den glesare och intressantare i växtsättet. Man kan även klippa bort de nedre grenarna för att få fram stammarna. Bambu är mer eller mindre vintergrön men byter ut skruden under växtsäsongen. Jordförbättra årligen med kompostjord eller motsvarande där du vill gynna den, främst i mitten av buskaget. Mylla även ner gamla blad så får den ”tillbaks av sig själv”. Ingen annan gödning ska behövas.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 1 2013

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar