Beskära storfryle

Fråga:
Jag har en stor mängd Storfryle, som jag planterade förra våren. De är ju vintergröna, men där mina står är det nära ekar som släppt många ekblad. De har legat i rabatten hela vintern.
Min fråga är om jag redan nu i mars kan ta bort ekbladen och sedan beskära storfrylen?
Vissa blad är ju helt torkade och andra är gröna och min fråga är hur jag ska beskära? Beskär jag hela tuvan och lämnar ett antal cm eller sitter jag och pillar bort bara de torra bladen?

Svar:
Eklöven bör tas bort nu så fort snön försvinner om du bor där risken för kraftiga bakslag är liten. Det vill säga att risken för kalla perioder på flera veckor ner mot -10 grader är minimal så kan du klippa ner storfrylen nu. Annars väntar du till slutet av april-början av maj. Det är lagom att klippa av bladen cirka 5 centimeter över marken. Då växer snart de nya bladen upp och täcker de gamla fula bladen.

Henrik Bodin, Trädgårdsrådgivare FOR, mars 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar