Blåbärs bladen äts upp

Fråga: Såg idag att någon ätit på bladen till mina amerikanska blåbär. Vissa blad helt uppätna, andra naggade i kanten. Har ni några tips? Uteblir skörden?

Svar: Det kan vara flera olika små skadedjur som gillar att bita på bladen på dina amerikanska blåbär. Det gäller att syna bladen på undersidan för där brukar de flesta skadedjur sitta. Prova att spola av buskarna med vattenslangen, även på bladundersidorna. Om det ändå fortsätter att bli fler och fler ätna blad kan du ta ett foto på de bladen som är naggade i kanten och mail till radgivning@for.se Skörden kan påverkas om merparten av bladen blir förstörda.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2021

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar