Murgröna på mur

Fråga:
Vår bostadsrättsförening ska fixa lite fint på vår lilla tråkiga gård. Vi har inte så mycket sol. Framförallt har vi en hög mur mot grannföreningen som har sin gård högre upp på grund av naturliga höjdskillnader. Muren ligger åt väster, känns som att den aldrig får sol. Den är ca 4 m hög och kanske 8 m lång. Jag tänker mig att låta murgröna växa upp och på sikt klä hela väggen, så vi får ett grönt rum. Jag har något liknade i Båstad, Skåne, vilket är väldigt dekorativt. Dock undrar jag om detta skulle funka i växtzon Stockholm? I Båstad växer den helt av sig själv, utan spaljéer eller liknande, den har väldigt kraftiga sugfötter och sitter helt fast av sig själv. Hur brett och djupt måste planteringskärlet vara?

Svar:
Murgrönan brukar fungera i dina trakter, men kan vissa vintrar få lite frostskador. Oftast är det dock mer skyddat på en innergård. En sort som kan rekommenderas är ‘Huldra’ (Hedera helix ‘Huldra’ E-planta). Den trivs bra med skuggigare lägen så det passar bra med det du beskriver.
Plantera gärna direkt i marken om det är möjligt, för bättre övervintring. Gräv ur en minst 30 cm djup ränna/grop, blanda gärna i lite planteringsjord. Trivs inte i alltför lerig och blöt jord.
Det kan vara svårare att klarar sig i låda/kärl över vintern. Men ju större volym desto bättre. Tänker minst 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m per planta. Den kan behöva lite hjälp i början för att börja klättra, så man kan fästa trådar eller käppar som den kan klättra på tills den får fart.

Ann-Kristin Isaksson, Trädgårdsrådgivare FOR maj 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar