Vilken odlingszon har vi?

Fråga: Jag är nyinflyttad i Vallentuna och drömmer bland annat om en magnolia. När jag tittar på zonkartor blir jag dock inte riktigt klok på dem och undrar helt enkelt vilken odlingszon jag bor i?

Svar: För alla er som är medlemmar i Riksförbundet Svensk Trädgård (det är du via din lokala trädgårdsförening och som ”bevis” läser du just nu denna tidning) finns flera, mer detaljerade, zonkartor över hela Sverige att titta på. Gå in på vår hemsida www.tradgard.org, gå till medlemsinloggningen och skriv in ditt medlemsnummer, det hittar du på baksidan av tidningen vid din adress eller titta på ditt medlemskort, och aktuellt lösenord. Detaljkartorna är angenäm läsning för alla oss kartnördar.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 3 2013

Nu finns det även två faktablad hos Riksförbundet Svensk Trädgård som handlar om odlingszoner http://www.tradgard.org/kunskap/kunskapsbank/faktablad.html

Redaktörens noteringar 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar