Bladskador på äpple, värme/torka

Fråga:
Jag planterade ett par äppelträd i våras som växer fint. De senaste veckorna så har löven på mitt Katjaträd börjat se rostiga ut och vissa löv dör längs med kanterna. Det ser ut att sprida sig mer och mer. Vad kan jag göra åt detta?

Svar:
Skadan ser ut att vara fysiologisk, dvs inga svampar eller insekter eller andra skadegörare är inblandade. Det är nog snarare en värmeskada/torka.

De varma perioder med stark solinstrålning vi haft kan vara påfrestande att kompensera för ett ungt träd som ännu inte utvecklat ett välfungerande rotsystem. Naturligtvis är vattning a och o under dessa perioder. Det är viktigt att man ger rejäla mängder vid vattningen så fukten kommer ner ordentligt. Annars lurar man rötterna att hålla sig ytligt och då blir de också ännu mer torkkänsliga.

Det luriga är att man i vissa fall kan få torksymptom trots att man vattnat. I ett sådant fall beror det nästan alltid att trädet står i för tät jord, t.ex. om man grävt en planteringsgrop i en tät lerjord och planterat trädet i “köpejord” -då blir det som en kruka. Då blir jorden så blöt och under så lång tid att det uppstår syrebrist kring rötterna och då fungerar inte upptaget, med torkskada som följd.

Nu ser ju det här trädet väldigt prydligt och föredömligt planterat ut, men det går ju alltid göra ett hål och känna efter om det står vatten under (på ett spaddjup, ca 25 cm). Är det lätt jord på platsen (sandjord) så är detta inget som kan hända, då är det snarar bara vanlig torka.

Skulle det möjligen vara så att trädet sitter i för tät jord är det troligtvis bäst att plantera om trädet på en upphöjd bädd (ca 20 cm över marknivån), alternativ gräva nån slags avledning/dränering från planteringsgropen (brukar vara svårt att lösa på plan mark).

Jag tror inte det är så stor fara på taket annars. Träd släpper ju blad för att “rädda sig”. Se till att vattningen fungerar nu de kommande varma veckorna (och kolla att det inte är stående vatten under) så klarar sig säkert trädet och kommer igen fint nästa säsong. Det finns säkert redan färdiga vilande knoppar vid bladfästena, redo att slå ut nästa år.

Henrik Morin, trädgårdsrådgivare FOR augusti 2022

Tork-/värmeskada på äpple Foto: Joakim Dahlén
Tork-/värmeskada på äpple Foto: Joakim Davidsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar