Dåligt päronträd

Fråga: Jag har ett päronträd som alltid gett mycket frukt. För två år sedan gick ett par grenar av i en storm. I år varken blommar det eller ger frukt, och dessutom ser det väldigt grått och sjukt ut. Hur ska jag göra, beskära eller är det så att säga kört?

Svar: Har bladen vissnat helt eller vad menas med att det ser grått och sjukt ut? Ett sätt att kolla hur det är med livskraften i trädet är att försiktigt skrapa med nageln på barken och se om det ser friskt grönt ut under barken. I så fall finns det hopp. Men är det brunt och torrt under barken då är trädet på utdöende. Det kan också vara skadat på vissa partier av grenar och stam men ändå överleva om det finns sammanhängande frisk bark. En beskärning av de grenar som ser sämst ut kan gynna de friska delarna.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 2 2012

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar