Fröplanta av bok

Fråga:
Den här växten finns plötsligt i vår jordgubbslåda.  Vet ni möjligtvis vad det är?

Fråga:
Med lite efterforskning visar sig detta vara fröplantor av bok. Intressant utseende! Finns det bokträd i närheten där bokollon kan ha kommit ifrån? Eller jord hämtat från plats med bokar?

Solveig Sidblad, hortonom maj 2023

Fröplanta av bok, Foto: Per Blomell

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar