Ska dahliablommor klippas bort?

Fråga: Hur skall man göra med dahliablommor som vissnat? Skall de klippas av så att nya blommor kommer i stället? Eller skall de vissna på plantan?

Svar: Överblommade dahliablommor är svåra att bara nypa bort utan behöver klippas eller skäras bort. Ta med hela bladskaftet. Då minskar risken för gråmögelsangrepp och det ges plats för ny blomning.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar