Plommonvecklare eller plommonstekel

Fråga: På min koloni på Linnéa-Flora i Uppsala har vi ett Viktoria-plommonträd. I år är det OTROLIGT med frukt. Började att gallra, men gav upp eftersom det började ”tappa” frukter. Det är ändå mycket kvar, MEN  99  st av 100 frukter har invånare – små vita larver! Hur kan det komma sig? Har väl förekommit tidigare men inte i denna omfattning!

Svar: Är det rent vita larver, i så fall är det plommonstekeln. Är de däremot mer rosaröda är det plommonvecklaren. I och för sig gör de ungefär samma skada och förstör frukten. För att förebygga angrepp är det viktigt att försöka få bort så många angripna frukter som möjligt och gräva ner dem ordentligt i komposten eller trädgårdslandet. Nu har ju säkert en hel del av larverna krupit ur redan nedfallna frukter för att förpuppa sig i marken. Så en annan förebyggande åtgärd inför nästa år är att tidigt på våren, före blomning, täcka marken med fiberduk eller liknande under trädkronan och förankra väl för att förhindra nykläckta steklar att flyga upp i trädet.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 2-3 2011

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar