Gödsla blåbär

Fråga: Jag satte en amerikansk jätteblåbärsbuske förra året. Kan jag gödsla den med kogödsel fast det står att det ska vara rododendrongödsel?

Svar: Vitsen med rododendrongödsel är att den är avpassad för surjordsväxter, som de här blåbären är. Det gäller alltså att hålla pH-värdet lågt och det bidrar inte kogödseln till. Men om du håller pH lågt med naturell torv (okalkad, ogödslad), lite tallbarr eller eklöv så är det inte fel med lite kogödsel. Kompost då och då är också bra, blåbär gillar en mullrik jord som inte torkar ut. Blåbär kräver för övrigt ytterst lite gödsel, något lite hönsgödsel (som är kväverik) kan vara lämpligt att vårgödsla med efter buskens första år på växtplatsen.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 5 2005

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar

Larv i tomatfrukterna

Fråga: Vi har massor med omogna tomater på plantorna. När en av dessa började bli röd, tittade vi lite närmre på den och upptäckte att den var angripen (äten på) på baksidan.

Läs mer »