Tråkig rododendron, vad göra?

FRÅGA: Min rododendron ser lite ledsen ut efter vintern. Vad bör jag göra? Ska jag klippa av de bruna delarna på knopparna?

SVAR: Det spelar ingen roll om de gamla fröställningarna tas bort eller får vara kvar. Om man vill kan man ta bort gamla blomställningar innan de går i frö efter blomningen, men det är inte nödvändigt. Däremot behöver din rododendron vitaliseras. Den lider förmodligen av näringsbrist på grund av för högt pH-värde i jorden. Det finns speciell rododendronjord och -gödsel i trädgårdshandeln, men använd även egen lövkompost. Initialt, nu i vår, byter du ut delar av den befintliga jorden i växtbädden. Det kan vara lönt att flytta busken till en ny växtplats med ny mullrik, sur jord, för snabbare bättring, eftersom det tar tid att ändra pH-värdet i en naturligt kalkrik jord som din kanske är. I fortsättningen tillför du årligen nya mullämnen och gödsel och ser till att busken har god tillgång på vatten. Riktigt svaga buskar lönar det sig inte att lägga ner arbete på utan de tas bort.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 1 2013

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar