Jord till Gentiana

Fråga: Har en Gentiana walujewii i kruka som jag vill plantera ut. Frågan är om den ska ha sur eller basisk jord? Vad är bästa plats för denna skönhet?

Svar: Så spännande att äga en så ovanlig gentianasläkting. Dock vill jag påpeka att jag inte är någon expert när det gäller just denna art men kan svara vad som gäller generellt för gentianor. Sur jord, blanda ner ogödslad och okalkad torv i jorden, soligt men inte alltför starkt solljus. Man brukar prata om vandrande skugga.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar