Påverkas växter av fasadtvätt/ målartvätt?

Fråga: Tänkte måla om huset i sommar. Och undrar nu om fasadtvättmedel kan påverka mina växter negativt?

Svar: Efter att pratat med Sveriges Lim och Färg Företagare går det att säga följande: Såpor och diskmedel ska man undvika för de ger en oljig lite fet yta där smuts fastnar mycket lättare, än när man använder fasadtvättmedel. Ska man sedan måla om har färgen svårare att fastna på ytor som är behandlade med såpa eller diskmedel. När det gäller riktiga fasadtvättmedel så har de oftast ett högt pH-värde (11). Vilket kan skada växter. De flesta medel innehåller kaliumkarbonat (potaska), vilket i sig inte är skadligt för växter i lägre doser. Sedan finns det fasadtvättmedel med andra aktiva substanser som är skadligare för växter. Fasadtvättmedel i koncentrat kan skada växter och vattenlevande organismer, om man har dammar i närheten. Brukslösning kan skada de gröna delarna på växterna men väldigt sällan rötterna. Även denna svagare dos kan skada fiskar och andra vattenlevande organismer. Medel som tvättas bort från fasaden med vatten kan eventuellt skada de gröna delarna på växterna. Så för att vara på säkra sidan bör de gröna delarna på växterna täckas eller spolas av med rent vatten efteråt. Bäst för växterna och miljön är att välja fasadtvättmedel utan symbolen för frätande eller miljöfarligt. https://www.kemi.se/privatpersoner/rad-om-kemikalier-som-du-har-hemma/markning-och-farosymboler

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar