Vilket är bäst, att köpa barrotad eller krukad pion?

Fråga: Vilket är bäst, att köpa en krukad pion eller en bar rot, och varför?

Svar: Att köpa barrotat på hösten är det bästa då du ser hurdan kvalitet du får för pengarna och pionen är i vila. Krukade pioner går inte att bedöma skicket på roten. Tyvärr är alla tidningar på våren och sommaren fulla med pionartiklar och då vill alla ha dem – plantskolorna möter detta behov med att sälja krukade pioner, men oftast ger de inga skötselråd, och många blir besvikna när pionen inte beter sig som man väntat sig när man planterat den i rabatten i sommarvärmen.

Svenska Pionsällskapet

Svenska Pionsällskapet (pionisten.se)

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar