Blåbärstry i växthus

Fråga: Kan man plantera blåbärstry i växthus?

Svar: Blåbärstry (Lonicera caerulea var. kamtschatica) är väldigt härdig och klarar sig bra på friland ända upp i norra Sverige (zon 6-7) där de mognar redan i slutet av juli. 

Det är stor risk att växten drabbas av ohyra i växthus t.ex. spinnkvalster på grund av torrare och varmare luft. Generellt mår blåbärstry bättre utomhus.

Den enda fördelen med att odla i växthus skulle vara att fåglarna inte kommer åt dem, de länsar gärna buskarna så snart man vänder ryggen till! 

Ann-Kristin Isaksson, FOR-rådgivare 2023

Foto: Henrik Bodin

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar