Blåbärstry i växthus

Fråga: Kan man plantera blåbärstry i växthus?

Svar: Blåbärstry (Lonicera caerulea var. kamtschatica) är väldigt härdig och klarar sig bra på friland ända upp i norra Sverige (zon 6-7) där de mognar redan i slutet av juli. 

Det är stor risk att växten drabbas av ohyra i växthus t.ex. spinnkvalster på grund av torrare och varmare luft. Generellt mår blåbärstry bättre utomhus.

Den enda fördelen med att odla i växthus skulle vara att fåglarna inte kommer åt dem, de länsar gärna buskarna så snart man vänder ryggen till! 

Ann-Kristin Isaksson, FOR-rådgivare 2023

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar