Lyckas med rabarber

Fråga: Jag får ingen fart på mina rabarber. Vad ska jag göra? Alla säger att deras rabarber växer som ogräs.

Svar: När en rabarberplanta har etablerat sig och kommit i gång brukar den växa som ogräs utan någon extra tillsyn. Men i början behöver ofta rabarber lite extra omsorg för att växa bra. Eftersom din planta redan är planterad så får insatsen inriktas på att gödsla och vattna plantan. Bäst är att tillföra stallgödsel eller kompost kring plantan varje vår. Sedan behöver rabarben ofta extra vatten första åren tills rötterna har kommit ner på djupet. Om plantan är planterad förra året eller året innan ska man låta den vara och inte skörda något. Men är plantan några år eller växer bra kan man skörda rabarber fram till midsommar. Därefter bör plantan få växa och samla energi till nästa säsong. Är intresset stort för rabarberodling rekommenderar jag en rapport framtagen av Kirsten Jensen som i första hand riktar sig till ekologiska rabarbersodlare. Där finns mycket bra information att hämta. Rapporten kan laddas ner på https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer.html#query/*%3A* (Ekologisk odling av rabarber).

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2021

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar