Små och vitfläckiga hallon

Fråga: Mina hallonbuskar har drabbats av någon märklig åkomma. Förra året blev vissa av dem vitfläckiga innan de mognat klart och blev sedan oätliga. I år har det eskalerat och nästan inga hallon går att äta. De blir små, vissa vitfläckiga, det växer ut nya kvistar rakt upp ur befintliga hallon, många har blivit svarta. Jag har inte sett några skadedjur. Vad är det som pågår? Hur löser jag det? Måste jag ta bort alla plantor?

Svar: Klurig fråga. Om det bara gällt bär som delvis blivit vita så kan det bero på solskador. Är särskilt vanligt under perioder med stark solstrålning, låg luftfuktighet, höga temperaturer och att bären är kraftigt solexponerade. Vanligast på bär riktade mot sydväst som träffas av stark eftermiddagssol.  Men det förklarar inte de missbildade bären. När hallonen bildar skott eller nya blommor från befintliga blommor eller bär kallas det proliferation. Det kan finnas flera orsaker till att proliferation uppstår. Exempelvis att växten är genetiskt instabil och inte kan reglera tillväxten på normalt sätt. Proliferation antas också kunna orsakas av yttre omständigheter som exempelvis sen nattfrost som skadar knopparna. Återkommer problemen årligen, och att allt fler bär blir dåliga, så är det troligen någon skadegörare inblandad, exempelvis virus eller fytoplasma.

Efter kontakt med bärrådgivare på Hushållningssällskapet lutar det åt att vara fytoplasma. För att vara helt säker krävs dock laboratorieanalys.

Fytoplasma är bakterieliknande organismer som saknar cellväggar och lever i växternas ledningsvävnad (i de transportkärl i växten som transporterar näring och kolhydrater). Symptom på hallon kan vara mångskiftande t ex dvärgväxt, extremt många små skott, missbildade blommor och bär, utväxter av skott/blommor från befintliga bär och blommor. Hur många av symptomen som en drabbad växt uppvisar varierar stort.

Fytoplasma sprids mellan hallonplantor av insekter (stritar) som suger näring från växternas ledningsvävnad.

Åtgärder

Med tanke på att problemen fanns där redan förra året, och att det blev värre i år, så är det troligen genetisk instabilitet eller mer troligt fytoplasma/virus som orsakat de missbildade bären.

Det finns då inget annat att göra åt problemet än att gräva upp och destruera hallonbeståndet. Elda upp plantorna eller köra dem till återvinningscentralen.

Ulf Nilsson, FOR-rådgivare 2023

Foto: Anna Hörnebro

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar