Byta jord på kolonilott

Fråga: Man har bestämt att be någon med traktor skala av jorden på två lotter ( 400m2) som har varit obrukade en längre tid och lägga på “köpejord”. Jag försökte tala om att det kan man inte göra på ekologisk odling, att det går att vända på jorden och döda kvickroten på så sätt. Det finns inga garantier att jorden vi får är giftfri och av samma kvalité vi har i dag. Men man har bestämt sig. Vad tycker du om detta?

Svar: Man ska tänka sig för innan man skalar av jordlager för det är viktigt att det görs på rätt sätt.  Annars kan man få de problem som man fått på andra områden där man skalat av ogräslagret alldeles för djupt och lagt i en mullrik men ganska tät jord utan fungerande dränering så har det blivit rena baljan och syrebrist i botten. Vår rekommendation där var att skala av ca 10 cm (även om inte det inte garanterar frihet från rotogräs) men entreprenören grävde 50 cm.  Hasselfors har en Trädgårdsjord E som är KRAV-märkt.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2010

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar