Välja äppelsorter

 Fråga:
Jag ska köpa och plantera två äppleträd till en trädgård i Småland och undrar över dels jordmån, dels vilka sorter som lämpar sig bäst. Ett höstäpple ex vis Aroma och ett vinteräpple ex vis Cox Orange. Har du/ni någon uppfattning om det valet? Vad är en bra placering? Trädgården är stor och alla väderstreck är möjliga.

Svar;
Aroma är ett mycket bra val av höstäpple, frisk och god sort. Däremot är jag tveksam till Cox Orange. Den har sämre härdighet och rekommenderas främst till zon1. Istället skulle jag rekommendera Filippa eller Ingrid Marie som vintersort. Av dessa har Ingrid Marie längst hållbarhet. De går också bra ihop ur pollineringssynpunkt.

Alla äpplen vill ha näringsrik jord, gärna lerblandad men ändå lucker. Läget bör vara soligt och skyddat för bästa pollinering. I blåsiga lägen trivs inte bin och humlor.

Välj svenskodlade E-plantor för bästa kvalitet.

Solveig Sidblad, hortonom augusti 2023

Aroma E, Foto; E-planta
Filippa E, Foto: E-planta

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar