Rötter i rabatten

Fråga: Vi har problem med en av rabatterna runt huset. Där finns som en tjock matta av tunna, hållfasta rötter. Rötterna ligger strax under jordytan och går 15–25 cm ned. Inga växter trivs, inte ens ogräset. Rötterna är så hållfasta att det är svårt att gräva en grop! Jorden är sandig, tomten en naturtomt med ljung, rododendron, tall och björk. Rabatten var gammal och misskött. Alla rabatterna grävdes om och förbättrades med jord och ett lager mull för ett par år sedan, och då fanns inga rötter. Vad det är som växer och hur kan detta ha kommit i rabatten?

Svar: Jag gissar att det är trädrötter. De kan ju sträcka sig ganska långt utanför själva kronan, och de hittar snabbt ställen där det finns näring och syre, eller fukt om det är vad som fattas trädet. Om ni grävde om och förbättrade rabatten så blir det ett attraktivt ställe för trädets rötter som genast växer dit. Enda sättet att hindra konkurrerande trädrötter är att gräva ner någon form av rotspärr. Antingen vertikalt, en tunn plåt eller plastskiva som avskärmar rabatten 50–60 cm ner. Eller att ni gräver ur rabatten, lägger kraftig markduk (eller plast vilket skapar fuktigare förhållanden) och sedan för tillbaka jorden som ska vara i rabatten. Möjligen skulle det kunna vara svamprötter, mycel, som bildas av svampar som invaderat rabatten. Svampen lever inte av växterna men genomväver jorden så att den blir torr och svår att växa i för plantorna. Även här får man gräva bort jorden 40–50 cm ner (obs lägg ej på komposten), avgränsa med plast och sedan fylla med ny jord.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 2 2006

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar