Äppleträd som inte blommar

Fråga:

Mina två äppleträd (Cox Orange Pippin och Aroma) som jag planterade 2019 – de var ca sex år gamla då – har ännu inte blommat rejält. Förra året kom två äpplen, detta år såg jag en (1) blomma… Vad beror det på? Jag har beskurit träden 2021, efter rekommendation av trädgårdsmästare. Träden står i lerjord – jag grävde två rejäla gropar – och i söderläge. Hos grannarna finns bl.a. Transparence Blanche och Ingrid Marie. Bladen är friska och gröna, stammen intakt. Det är bara det att de inte vill blomma….

Svar:

Det är svårt att säga säkert vad utebliven blomning beror på men jag har några teorier. Vilken grundstam är de förädlade på? Om det är A2 som är grundstam ger det ganska kraftigväxande träd vilket gör att trädet satsar på tillväxt framför blomning i början. Aroma har ett mera upprätt växtsätt vilket också försenar blombildning. Sen undrar jag lite över beskärningen. Hur kraftig beskärning gjordes 2021? En kraftig vårbeskärning gynnar också tillväxt på bekostnad av blomning. Vilket i och för sig kan vara nödvändigt för att bygga upp en stark krona. Så det är inte ovanligt att det dröjer ett antal år innan blomningen kommer igång på allvar. 

Men det du kan göra nu är att binda/tynga ner grenar så de växer mer vågrätt än lodrätt. Det gynnar blombildning. 

Om träden har växt kraftigt och utvecklat en stark krona så kan du fortsätta beskära enligt JAS, dvs under juli-augusti-september. Gallra då i grenar som växer tätt men korta inte in alla grenar utan låt vissa grenar vara obeskurna. Det är dessa som bildar blomanlag inför nästa år. Men en viss beskärning behövs årligen för att träden ska ge jämn skörd och inte vartannatårs skörd som det lätt blir på obeskurna träd. Cox Orange är en sort som just har lätt att komma in i vartannatårscykel.

Solveig Sidblad, hortonom September 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar