Biotesta jord och näring

Fråga: Nu börjar det bli dags att så fröer av olika slag inomhus. Men vilken jord och näring vågar jag använda med tanke på tidigare års problem med pyralidskador?

Svar: I sin slutrapport “Rester av bekämpningsmedel i växtnäring” skriver Ulf Nilsson, FOR-rådgivare, hur man enkelt kan testa näring som man tänker använda.

“Det går att göra enkla så kallade biotester för att undersöka om organisk växtnäring är kontaminerade med hormonstörande ämnen. De mest känsliga växterna som sallat och bönor visar symtom på betydligt lägre koncentration klopyralid än vad de bästa kemiska analyserna kan detektera.”

“Bönor och tomater är lämpligast att välja eftersom de är känsliga och visar tydliga symptom. Fröså sammanlagt fyra krukor använd samma sorts jord, ej organiskt gödslad. När fröna grott och börjat bilda blad så vattnas hälften av krukorna med organisk näring, enligt tillverkarens rekommendationer, och de andra enbart med vatten som kontroll. Var noga med att inte kontaminera kontrollerna med näringslösningen. Senaste efter tre veckor kommer eventuella symptom märkas. Vanligen syns dock symptom redan efter sju dagar. “

På liknande sätt kan man testa sin organiskt gödslade jord. Fyll fyra krukor med sand eller jord som är garanterat fri från kemikalier. Så frö i alla krukorna och ge dem likvärdiga förutsättningar. När karaktärsbladen kommit upp blandas tänkt jord ner i två av krukorna. Blanda i minst 30% ny jord. Efter några veckor går det att se om några av plantorna uppvisar symtom.

Blir det symtom på växterna efter testet med organiskt gödslad jord eller organisk växtnäring. Är det bästa ur alla synvinklar att använda dessa produkter på en befintlig gräsmatta. Då gräs inte påverkas av klopyralid.

Henrik Bodin FOR-rådgivare 2023

Vanliga symtom på bönor.
Foto: Ulf Nilsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar