Vissnesjuka på vinstockar

Fråga:
För tre år sen satte jag ett antal vinstockar av sorter Staketdruva “Sukribe” som skulle växa upp runt en pergola. På Öland (zon 1), mycket torrt sydväst läge, sandjord med en hel del sten i marken. Tre plantor har nu vissnat ner och dött på liknande sätt; den första som även var den som hade bäst tillväxt då vissnade ner på sensommaren efter 2 år. Den andra efter 3 år, och nu den senaste i år (dvs, 4 år efter plantering). Den hade massor med vindruvsklasar, började först se lite hängig ut sedan vissnade den nerifrån och upp på endast några dagar.

Svar:
Det är alltid svårt att ge ett svar på vad som orsakat nedvissning utan att plantorna analyseras noggrant på labb. Utan svaret får bli mer av en diskussion.

Jag lutar åt vissnesjuka (Verticillium spp. eller möjligen Fusarium spp.) eftersom det hänt tre plantor på samma plats. Det är svampar som täpper igen ledningsbanorna, som transporterar vatten, på växten och orsakar nedvissning. Typiskt är att växten dukar under först under högsommaren då vattenbehovet är som störst när vatten ska ut till druvklasar och bladverk. Vissa plantor kan uppfattas som relativt friska i början på säsongen för att sen på kort tid vissna ner. För andra tar det längre tid och angripen planta kan repa sig igen när det blir svalare väder. Dessa plantor kan nästa säsong få en sämre tillväxt, bleknande blad etc. Risken är stor att de dör kommande värmeperiod.

Vad som talar emot vissnesjuka är att den vanligen skapar problem på tunga och blöta jordar men det kan inträffa även på lätta genomsläppliga jordar. Om vinrankan dör så kan du undersöka om det finns missfärgning i växtens ledningsvävnad.
Åtgärd mot vissnesjuka: Finns inte så mycket att göra mer än att byta växtplats för nya vinrankor.  

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare september 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar