Kejsarolvon

Fråga: Jag undrar om du eller någon på förbundet kan hjälpa mig att identifiera den här vackra vinterblomstrande busken, som varje år blommar så vackert mitt i vintern utanför mitt hus i Stockholms innerstad?

Svar: Det är kejsarolvon, Viburnum farreri, som du har utanför ditt hus. Den är ju en av de allra första buskarna som blommar (tillsammans med trollhassel) och sprider en underbar doft om man går nära den. Min egen har blommat sen årsskiftet denna milda vinter. Tyvärr kan den ibland drabbas av frostskador om det kommer någon sen rejäl köldknäpp men det är ingen risk för busken, de är bara blommorna som kan se lite skamfilade ut.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården 2008

Foto: By Sten Porse – Own photo, taken in Jutland., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=867692

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar