Kumquat tappar bladen

Fråga:

Har en kumquat som är cirka 2 år och har givit frukt 2 år i rad. Nu i våras kom det väldigt mycket blad och därefter frukter. Allteftersom frukterna kom så föll bladen av och blev till slut helt kal. Har vattnat den hela tiden. Nu börjar det komma blad på stammen men ingenting där det fanns blad tidigare och där frukterna kom. Vad beror detta på och vad kan jag göra? Skall jag såga av där det tidigare var blad och frukter, det ser ju lite konstigt ut eller kan det komma högst upp ändå trots att det nu ser dött ut.

Svar:

Det är nog torka som ställt till det. Jag utgår från att den hade ett ganska stort bladverk i somras. Under den allra hetaste perioden med hög avdunstning från bladen hinner den lilla rotvolymen som blir i en kruka inte kompensera för denna och överlevnadsreaktionen blir att tappa bladen. Nu är frågan hur uttorkade grenarna är. Försök at skrapa försiktigt med nageln på grenar och stam för att se om det finns friskt grönt under barken. Då finns det liv i grenarna och nya skott kan bryta fram. Annars är det nog så att kronan är död och det är de skott som kommer på stammen du kan ta vara på. Men ett aber med detta är att man inte säkert vet om det är kumquat du får eller om det är skott från en annan grundstam. Det händer nämligen att själva den äkta kumquaten är ympad på en annan citrusväxt som grundstam och ibland är ympstället högt upp på stammen, precis under kronan. Men har du tur är den ympad vid roten eller så har du en rotäkta planta. Ympstället brukar synas som en förtjocknad på stammen. Ser bladen lika ut som de i kronan? Det borde tyda på att även stamskotten är äkta kumquat. Om det nu är liv i de kala grenarna och de börjar skjuta nya skott så ska du ta bort stamskotten så inte de tar energi från de nya grenarna.

Solveig Sidblad, oktober 2022

Kumquat som tappat bladen i kronan, Foto: J-A Johansson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar