Problem med ärtväxter

Fråga: Under flera år har både sockerärtor och luktärtor vissnat och dött för tidigt på min kolonilott. Jag har trott att det är jag som gjort något fel med gödslingen eller något annat, men nu har jag hört att det kan vara en sjukdom som går på ärtväxter. Jag tänker nu odla mina ärtor i pallkragar med köpejord istället, men har några frågor:

  • Vad är det för sjukdom?
  • Hur länge ska jag undvika att odla ärtväxter för att den ska försvinna?
  • Om jag odlar ärtor i pallkragar, behöver botten vara täckt så att det inte är direkt jordkontakt?
  • Kan jag slänga ut pallkragejorden och växtdelarna nästa år på lotten eller är det skadligt?
  • Hur får jag in de bakterier i köpejorden som ärtväxter kräver, jag kan ju inte använda lottens jord? 
  • Är det något jag kan göra för att förbättra läget eller handlar det bara om att inte odla ärter under lång tid?

Svar: Ärtväxter kan angripas av flera olika jordbundna sjukdomar. Därför är det otroligt viktigt med växtföljd, det ska vara helst 5 år innan ärtodlingen återkommer. Smittan finns alltså kvar i jorden under 4 – 5 år. Du kan odla andra grönsaker i den jorden, det är bara ärtväxter som drabbas. Om du fyller pallkragar med ny köpejord finns ingen smitta i den jorden och där går det bra att odla ärtor. Lägg inte angripet ärtris på komposten utan bränn upp det eller kör det till återvinningen.

Som svar på din sista fråga handlar det alltså om att inte återkomma med ärtodling på samma plats under helst 5 år (det brukar funka med 4 år också). I ny köpesjord finns ingen smitta och du behöver inte lägga något under pallkragarna mot smitta. Men jag brukar lägga tidningar/markduk under pallkragarna för att förhindra att ogräs växer upp underifrån. Om du byter jord i pallkragarna varje år behöver du inte oroa dig för att ärtplantorna blir angripna av dessa sjukdomar. Och jorden kan användas som jordförbättring på lotten.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2021

I följande faktablad finns mer information om växtföljd och varför det är så viktigt med växtföljd.

http://www.tradgard.org/kunskap/kunskapsbank/faktabladen/01_ekol_odling.pdf

https://kolonitradgardsforbundet.se/wp-content/uploads/2020/03/00-KTF_nr5_plantera_din_odlingslott.pdf

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar