Larver i rättika och majrova

Fråga: Vi har i år i vår koloni i Skarpnäcks Koloniträdgårdsområde sått MAIROVA F1 “Scarlet Queen Green Stems” från Julita RAPHANUS RÄTTIKA från Thompson & Morgan som i början gick att äta. Majrovorna fick vi slänga för ca en månad sedan.Vi förvarade dom i sand i källaren. Men snart upptäckte vi vita maskar (som i äpplen) som antagligen levde vidare och åt upp rovorna i svarta gångar. I bladfästet ruttnade dom dessutom. Nu när vi skall äta vidare av rättikan är det precis samma sak där. Palsternacka “White Gem” i samma land är fina.

Svar: Det är kålflugans larver ni hittat i majrovan och rättikan. Den angriper bara växter i kålväxtfamiljen, dit majrova, rättika, rädisa, kålrabbi m fl hör. Därför är det inga angrepp på palsternackan. Det enda säkra sättet att klara sig från angrepp av kålflugan är att byta odlingsplats och täcka kålväxterna med fiberd

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2006

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar