Vissnesjuka på sommarblommor

Fråga:
Jag har problem med att vissa sommarblommor som vissnar ned just före blomningen. Stjälken skrumpnar ihop strax nedanför blomma/knopp och blomman hänger liksom ned.  Skadorna syns alltså inte förrän plantan ska blomma. Jag har skurit upp stjälken på längden och det vissnade området är mörkare och liksom trängre. Antar att vatten inte kan passera eller inte passerar lika bra.

Jag har sett detta på olika sorter. Först Jungfrun i det gröna och Romersk riddarsporre men också lejongap, blomstermorot, slöjsilja, rosenskära och sommarflox, blåklint, eternell. Alla plantor är inte drabbade men många. Jag börjar bli orolig att det sprider sig utan att jag vet vad det är eller vad jag ska göra.

Hur jag kan göra för att förebygga att drabbas även nästa år. Bäddarna är av no-dig variant upphöjda och byggda av ensilage och hästgödsel i vintras. Platsen är en välskött gräsmatta och vad jag vet har inget annat odlats på platsen på länge.

Svar:
Med tanke på att det drabbar så många olika växtslag så är det nära till hands att misstänka vissnesjuka. Det är ett samlingsnamn för flera olika svampar som alla orsakar liknande symptom. Nämligen att växter som sett friska ut helt plötsligt slokar och dör. Gärna i samband med blomning och varmare väder. Vad svampen gör är att de täpper igen kärlen som transporterar vatten och därmed vissnar plantan.

Vanligast är sjukdomen orsakas Verticillium sp eller Fusarium men det finns även andra. För att säkert identifieras krävs labbanalys. Missfärgade kärlsträngar, som du beskrev, är ett kännetecken.

Åtgärder: bäst är att helt byta växtplats till nästa år. Drabbade plantor tas bort och slängs (ej i kompost). Bland snittblommor finns det mer motståndskraftiga sorter som kan odlas. Kolla med fröfirmor vad de har för sorter.

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare FOR, september 2022

Vissnesjuka på jätteverbena Foto: Sofia Svensson
Vissensjuka på Lejongap Foto: Sofia Svensson
Vissnesjuka på rosenskära Foto: Sofia Svensson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar