Äpple med stamskador

Vi har ett etablerat äppelträd som fanns på kolonilotten när vi tog över för fem år sedan. . I höstas fick vi hyfsad äppelskörd och i maj blommade trädet men nu kommer knappt några gröna blad. Är det skadan i barken på stammen som är problemet tro? Kan det finnas något att göra eller dör trädet? 

Svar:
Ja det verkar troligt att det är skadan/skadorna på stammen som är orsaken. Det kan vara en gammal skada, eller s.k. frostsprängning som är orsaken. Frostskador kan bero på att vintern har varit svår med t.ex mycket is på marken ,eller en tidig vårvärme som har väckt trädet medan det fortfarande var tjäle i backen eller kalla nätter. 

Det man kan göra är att vattna mycket för att se om det repar sig. Skadan längst ner gör att vattnet inte kan transporteras upp i trädet som det ska. Men så länge inte barken släppt eller torkat in helt runt stammen finns det hopp. Så försöka duger!

Ann-Kristin Isaksson, trädgårdsrådgivare FOR juli 2022

Gammal frostskada/vinterskada på äpple Foto: Claes Granström
Frostskadad äppelstam Foto Claes Granström
Dålig utveckling på grund av frostskada Foto: Claes Granström

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar