Städa fågelholken?

Fråga:Hur ska jag sköta om mina fågelholkar? Ska jag ta ner och rensa dem?Behöver de ha något slags strö i botten?

Svar: Holkarna bör rensas tidigt varje år för att inte det gamla förmultnande redet ska ligga kvar och göra att träet ruttnar. Men låt det ligga kvar över vintern när det kan fungera som isolering för övervintrande fåglar och insekter som gärna söker skydd i holkar. Enklast att rensa är det om holkarna är tillverkade så att man lätt kan lossa bottenplattan. Fåglarna ordnar sitt eget bomaterial, som är olika för olika fågelarter, så det behöver man inte tänka på.

Solveig Sidblad, 2002

Läs gärna mer på Natursidan om olika typer av fågelholkar och hur de ska skötas. https://www.natursidan.se/guide/natursidans-guide-till-fagelholkar-var-hur-nar-och-varfor/

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2024

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar