Städa fågelholken?

Fråga:Hur ska jag sköta om mina fågelholkar? Ska jag ta ner och rensa dem?Behöver de ha något slags strö i botten?

Svar: Holkarna bör rensas tidigt varje år för att inte det gamla förmultnande redet ska ligga kvar och göra att träet ruttnar. Men låt det ligga kvar över vintern när det kan fungera som isolering för övervintrande fåglar och insekter som gärna söker skydd i holkar. Enklast att rensa är det om holkarna är tillverkade så att man lätt kan lossa bottenplattan. Fåglarna ordnar sitt eget bomaterial, som är olika för olika fågelarter, så det behöver man inte tänka på.

Solveig Sidblad, 2002

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar