Skötsel av äng

Fråga:
Jag behöver råd om hur jag ska sköta min lilla äng som jag har. Hur och när ska den klippas? Vad gör jag med det som är slaget, till exempel? Ytan är ca 20*50 meter.

Svar:
Ängen ska slås när blomningen är över. Använd lie, slåtterbalk eller röjsåg/trimmer med välslipad gräsklinga. Låt höet ligga några dagar för att torka så att fröerna kan sprida sig. Sen ska höet tas bort och kan komposteras eller användas som marktäckning på annat ställe. Ligger det kvar kommer det att gödsla ängen, vilket inte är bra för ängsblommorna som vill ha det magert. 

Naturskyddsföreningen har bra information om hur man skapar och sköter en äng på sin hemsida och i boken Vilda Grannar.

Ann-Kristin Isaksson, Trädgårdsrådgivare FOR juni 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar