Virus på tigerlilja

Fråga: I ett par källor hittar jag uppgiften om tigerlilja Lilium lancifolium och virussmitta. Enligt dessa kan tigerliljor vara virussmittade, dock utan att de påverkas själva, men p g a risken för smittspridning till andra arter och sorter av liljor uppges att den bör planteras avskiljt. Stämmer detta?

Svar: Det stämmer, berättar Gunilla Åhman, virusexpert på ScanBi Diagnostics. Viruset ifråga är lily mottle potyvirus men ger inga symptom på tigerlilja. Det sprids med infekterat material och från planta till planta i trädgården med bladlöss. Man räknar med ett säkerhetsavstånd på 400 m. Tigerliljor får också mycket svaga symptom av gurkmosaikvirus som kan ge allvarliga skador på andra liljor, berättar Gunilla Åhman. Men gurkmosaikvirus har en så stor värdväxtkrets, dvs angriper så många olika växtslag, att i fråga om det behöver man inte särskilt tänka på säkerhetsavstånd för tigerliljor.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 2 2007

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar