Svampringar i gräsmattan

Fråga: Jag gillar inte alla dessa ringar av svampar som finns i min trädgård. Finns det något jag kan göra åt dem?

Svar: Företeelsen kallas häxringar. De har varit mycket sägenomspunna och i folktron även kallats älvringar, häxdans och älvdans. Det sägs att ringen uppstod där älvorna hade dansat, gräset hade sedan dött av slitaget.

Många hattsvampar kan växa i ring i gräsmattan. Bland de vanligaste är nejlikbroskskivling, Marasmius orendes, och jättetrattskivling, Leucopaxillus giganteus, men även champinjoner, musseroner och röksvampar kan bilda häxringar.

Nu till vad du kan pröva för att få bort ringarna: Från det att svampkropparna kommit upp till fram i augusti görs tätt med hål med en grep, 10–15 cm mellan sticken, där svamparna växer och minst 30 cm utanför ringen. Vattna igenom ytan ordentligt, bara riklig vattning dagligen under en månads tid kan vara bekämpning nog! Annars testa riklig vattning med Atamon, ca 2 dl/10 liter vatten eller biologiska preparatet Binab (finns att köpa på Internet) 50 g/2 liter vatten räcker till 1 m2 vid vattning med kanna med stril.

 

Dessa behandlingar har inte vetenskapligt testats. Förebyggande åtgärder: vid nyanläggning av gräsmatta se alltid till att ta bort stubbar och rötter av träd och buskar (substrat för svampens mycel). Håll gräsmattan i god kondition genom gödsling och vattning.

(Källa: Faktablad SLU ”Växtskydd” nr 21 T, ”Skydda din trädgård” M-L Pettersson Ordalaget 2009.)

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar