Röd beläggning på lövträdens stammar

Fråga: Vi ser en rödaktig beläggning på flera olika lövträd och främst på gamla fruktträd. Det ser nästan ut som Falu rödfärg. Vad är detta? Är det farligt för träden?

Svar: Den röda beläggningen utgörs av en trådformig alg som kallas rödfärgsalg (Trentepholia umbrina). Det är egentligen en grönalg och innehåller alltså grönt pigment, klorofyll. Den karaktäristiska röda färgen kommer av karotenoider, som ligger samlade i fettrika droppar i algens celler. När algen dör förstörs karotenoiderna och den röda färgen försvinner. Under senare år har denna alg blivit alltmer förekommande. Det beror troligen på att luften har blivit renare, främst från svavel. Fuktigare väderlek på grund av att höstarna har blivit längre och mildare och vårarna regnigare, är troligen också en viktig faktor. Rödfärgsalgen växer på trädens bark främst på den nedre delen av stammen. Den gör ingen som helst skada. Maj-Lis Pettersson, Movium Direkt 5/2006

Eva Wirén, Hemträdgården nr 6 2006

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar