Vilka buskar är vackra även vintertid?

FRÅGA: En läsare vill ha tips på buskar som pryder sin plats sådär lite extra även vintertid. Hon bor i Stockholmsområdet där det är odlingszon 3 på de flesta platser.

SVAR: Av de buskar som blommar på bar kvist är ju forsythia mest allmänt känd. Den är nog också den mest härdiga av de buskar som presenteras här. Sorten ’Northern Gold’ lär vara härdig till zon 6. Det finns också manchurisk forsythia, Forsythia mandshurica E som är härdig till zon 4. En favorit bland dem som blommar på bar kvist är tibast, Daphne sp med sina rosa blommor i riklig mängd under lång tid, den börjar blomma i november och slutar i februari. Tyvärr är den mycket giftig och mest gift finns i de röda bär den får under sommaren, så plantera den med eftertanke. Även den är vildväxande i Sverige. Men det finns mer vinterläckert som inte är giftigt. På bar kvist blommar även den fina trollhasseln, Hamamelis sp, som är härdig till zon 3, men som även kan testas på skyddade platser i zon 4. Trollhassel finns även med röda blommor, vilken man väljer beror på fonden. Ibland förväxlas trollhassel med ormhassel som också är vacker på vintern med sina spiralgrenar, den heter Corylus avellana ’Contorta’. På bar kvist blommar även den fantastiska körsbärskornellen, Cornus mas, även den med gula blommor, härdig till zon 4. Bland växter med snygga blad vintertid är rynkolvon, Viburnum rhytidophyllum, en klar favorit. Den klarar sig bara i skyddade lägen i zon 3. Såklart är även järnek, Ilex sp en läcker växt med tanke på vackra vinterblad, men lite svårodlad är den allt, och de röda, vackra bären är även i detta fall giftiga. Läckert brunröd bark som är avflagnande har glanskörsbär, Prunus serrula, oftast ett mindre, flerstammigt träd, som i detta fall får räknas som en stor buske. Andra vinter- och vårbuskar att kolla upp före plantering är: hybridkejsarolvon ’Dawn’, olika magnolior och såklart klängväxten vinterjasmin, Jasminum nudiflorum, som blommar med gula blommor, men dock bara för er som odlar i zon 1–2. Annars får ni göra som jag (odlar i zon 3): bära in den på vintern bara för att kunna ha denna läckra växt!

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 1 2015

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar