Hur flyttar man träd?

FRÅGA: Vi skulle behöva flytta några rönnar. De är ca tolv år gamla, fortfarande ganska smala, ca 10 cm i stamdiameter. När ska vi flytta dem och kan vi rotbeskära dem så rotklumpen blir ca 70 cm stor, eller ska vi försöka få med så långa rötter som möjligt? Eller bör de kanske inte flyttas alls utan ersättas av nya rönnar?

SVAR: Är träden i bra kondition är det värt att satsa på en flytt, i annat fall satsar ni på nya rönnar. Ni rotbeskär dem före flytten. Långa, skadade rötter som sedan snurras i den nya växtbädden ska undvikas. Bäst lyckas ni om ni gör den förberedande rotbeskärningen ett till två år före flytten. Rotbeskärning går till så att man gräver ett dike på ett rejält spaddjup runt trädet med anpassad yttre diameter, en generell rekommendation är tio gånger stammens diameter. Men en klump på en meter blir tung att hantera utan maskinell hjälp, gör ni flytten manuellt kan 70 cm vara en
bra avvägning. Använd en vass spade så att snitten på rötterna blir så rena som möjligt, trasade rötter beskärs med sekatör. Diket fylls sedan med näringsrik jord uppblandad med grus. Här kan de fina rötterna trivas och utvecklas och bilda en mer sammanhållen rotklump som är lättare att flytta och som snabbare kan försörja trädet på den nya platsen. Det är de fina rötterna som förser trädet med vatten och näring. Rotbeskärning görs bäst under våren eller i början av hösten. Flytten görs när trädet är avlövat och i vila under senhösten eller tidigt på våren innan bladknopparna bryter. Minska även trädets krona. Skada inte stammen vid flytten utan lyft trädet i klumpen. Ta gärna hjälp av en grävmaskin. Gör ni flytten för hand baxar ni upp klumpen på en presenning och drar sedan trädet till den nya växtplatsen. Sköt sedan trädet som ett nyplanterat, med bra, ny växtbädd, bevattning och trädstöd

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 6 2015

Illustration: Lise-Lotte Björkman

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar