Frösådda örter

Fråga: Vilka örter är lätta att fröså?

Svar: Ettåriga örterna som exempelvis basilika, koriander och dansk körvel är enkla att få till att gro. De perenna örterna kan vara lite knepigare vissa kan behöva en kylperiod för att gro.

Svenska Örtasällskapet 2021, https://ortasallskapet.se/

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar