Vem pollinerar min blåbärsbuske bäst?

FRÅGA: Jag har köpt en blåbärsbuske av sorten ’Emil’. Den anges som självfertil, men blir det mer bär om den får en kompis? Vem ska man i så fall välja, kanske ett annat hybridblåbär, som t ex ’Putte’? Kan ett hybridblåbär pollineras av ett amerikanskt blåbär och hur är det med våra vilda blåbär, pollinerar även dessa trädgårdsblåbären?

SVAR: Även självfertila bärbuskar får bättre bärsättning och större bär om de korspollineras. Så det allmänna rådet är att plantera olika sorters trädgårdsblåbär för bästa skörd, men har man bara plats för en buske väljer man en självfertil sort. Alla trädgårdsblåbär, både de amerikanska, Vaccinium corymbosum, och hybridblåbären, Vaccinium Angustifolium-Gruppen, kan pollinera varandra. Så du kan även välja en sort av de mer högväxta amerikanska blåbären. Men ’Putte’ är ungefär samtidig i blomningen med ’Emil’ och ett bra pollineringsval. ’Putte’ brukar beskrivas som det trädgårdsblåbär som är mest likt vårt vilda blåbär, och det stämmer i alla fall till utseendet. Tyvärr är vårt vilda blåbär, Vaccinium myrtillus, ingen bra pollengivare till trädgårdsblåbären, eftersom de är diploida i sin kromosomuppsättning till skillnad från trädgårdsblåbären som är tetraploida. I teorin är pollinering möjlig men då med en triploid steril avkomma som resultat. I försök vid Sveriges lantbruksuniversitet har denna korspollinering visat sig svår att få till och vilda blåbär är ingen säker pollenlämnare till våra trädgårdsblåbär.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 6 2013

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar