Är hallonen för gamla?

Fråga: Vi har en gammal hallonhäck, som åtminstone är 25 år, av okänd sort. Vi sköter den bra med gödsling, rensning, gallring och ordentlig nerklippning av fruktbärande grenar efter skörd. Den brukar ge bra med skörd men nu tycks något ha hänt. Förra sommaren blev skörden mager och stora delar av häcken verkar försvagad och dö. Kan det vara en tillfällighet eller börjar plantorna bli för gamla? Om jag ska plantera nya plantor kan jag då sätta nya där de gamla stått? Räcker det med att byta ut en del av jorden? Är det bättre att plantera hösthallon i stället?

Svar: Tyvärr har kanske hallonhäcken gjort sitt. Generellt brukar man räkna med att hallon klarar sig i ungefär 15 år. Många har friska hallon längre, men 25 år är ett gott resultat som ni kan vara nöjda med. Äldre hallonsorter blir tyvärr, med åren, ofta angripna av olika virus- och fytoplasmasjukdomar som t ex hallonmosaik och dvärgsjuka, vilket gör dem nedsatta med sämre skörd och skottillväxt som följd. Plantorna blir ofta förkrympta och tynar bort och bladen kan få gula fläckar. Exakt vad som drabbat dina plantor är förstås svårt att säga, men med tanke på häckens ålder, symptom och förmodade sjukdomar blir rådet att ni gräver bort de svaga plantorna så snart som möjligt och förstör dem. Sjukdomarna överlever i levande plantmaterial och t ex hallonmosaikvirus överförs av den stora hallonbladlusen. Inför nyplantering gäller det att noggrant gräva bort alla hallonplantorna och deras rötter. Låt gärna trädgården vara helt utan hallon i ett år för att sedan plantera nya certifierade, virusrensade hallonplantor helst på ny väldränerad växtplats i trädgården. Är ni tvungna att plantera på samma ställe, håller ni jorden i träda i åtminstone ett år genom att t ex täcka med svart markduk och noggrant ta bort skott från eventuellt kvarvarande rotbitar. Jordförbättra inför nyplanteringen med naturgödsel och kompost. Samma sak gäller även om ni väljer att plantera hösthallon.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 3 2011

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar