Vattensjukt, vad gör jag?

Fråga: På några delar av lotten är det ofta vattensjukt. Jag har svårt att få något att växa bra där. Vad kan jag göra?

Svar: Det kan vara ett par olika orsaker till att jorden blir vattensjuk, antingen att grundvatten-nivån är hög eller att jorden är så tät att dräneringen är dålig. Vilken som är orsak i ditt fall kan du undersöka genom att gräva en minst 50 cm djup grop. Täck över om det är risk för regn. Kolla dagen efter om gropen fyllts med vatten. I så fall är det högt grundvatten. Om det inte är fallet kan du istället fylla gropen med vatten kolla om det rinner undan på 24 tim. Gör det inte det är inte jorden tillräckligt genomsläpplig. Genomsläppligheten kan ökas genom luckring och jordförbättring på dubbelt spaddjup. Men om inte vattnet har någonstans att rinna undan hjälper inte det utan då är det dike eller dräneringsrör till lägre liggande dike som gäller. Att odla på upphöjda bäddar är ett alternativ. Eller så får man acceptera jorden och läget och odla det som tål delvis vattensjuk mark, framförallt typiska strandväxter. Några exempel är kornell, havtorn, hortensia, smällspirea, fläder, pil, astilbe, hosta, strandiris, praktlysing, fackelblomster m fl strandväxter.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar