Rätt tid att plantera sättlök

Hur ska man tänka kring plantering av sättlök i Stockholm? När är det rätt tillfälle att sätta ner gul och röd lök? Ska man gå efter hur varmt vädret är eller hur varm jorden är?

Svar:
Gul- och rödlök är känslig för kyla efter att de har planterats ut på våren. Speciellt om sättlökarna har börjat växa och sedan utsätts för kyla (så kallat bakslag). Då kommer de gå upp i blom istället för att bilda lökar. Så här gäller det att hitta en bra avvägning mellan att startat tidigt och invänta eventuella bakslag. Ett riktvärde är att inte plantera innan jorden har en temperatur av 5 plusgrader och sedan täcka med fiberduk om det är risk för en kylperiod, vilket ibland kan komma i början eller slutet av maj. 

Henrik Bodin, Trädgårdsrådgivare FOR mars 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar