Växter för skuggigt läge?

Fråga: Min kolonilott som finns i södra Sverige är till viss del skuggad av större träd och jag skulle därför behöva ha lite bra tips på tåliga växter för skuggigt läge. Är intresserad av både perenner och buskar.

Svar: Du skrev inget om jordförhållandet på din lott. Så mina tips utgår endast från växter som klarar skuggigare lägen. Det finns faktiskt en hel del växter att fundera på. Bland perenner kan du välja till exempel rodgersia (Rodgersia spp.), stjärnflocka (Astrantia major), bergenia (Bergenia cordifolia), funkia (Hosta spp.), hasselört (Asarum europaeum) eller silverax (Cimicifuga racemosa). Personligen är jag väldigt förtjust i den känsla som ormbunkar ger till en trädgård, till exempel strutbräken (Matteuccia struthiopteris) eller träjon (Dryopteris filix-mas). De trivs dock bäst i fukthållande jord i skugga. Är dina odlingsförhållande åt det torrare hållet så fungerar skuggbräken (Polystichum braunii) bättre. Den är en lättodlad ormbunke som tolererar lite torrare jord.

Buskar som fungerar i skuggiga lägen är bland annat lagerhägg (Prunus laurocerasus), mahonia (Mahonia aquifolium) och benved (Euonymus europaeus). Även idegran (Taxus baccata) kan vara ett intressant val då det finns många former att välja bland, exempelvis pelarformade, krypande eller gulbarriga varianter. Ett annat tips är pagodkornell (Cornus controversa), ett lite ovanligare buskträd med vacker blomning på våren och fina höstfärger. Det trivs bäst i mullrik och fukthållande jord och är härdigt upp till zon 3.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 1 2017

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar