Växttips till entré

FRÅGA: Jag behöver tips på växter till en mer eller mindre trekantig, något oregelbunden entrérabatt. Läget är halvskuggigt och jag önskar växter som fungerar tillsammans året om och ger entrén en lugn, välkomnande men ändå intressant stomme. Blommande säsongsblommor får bo i krukor intill så blomfägringen är fixad. Jag är mer intresserad av en fin kombination av vintergröna växter, som inte får bli höga och monumentala. Jag bor i odlingszon 3. Vad föreslås?

SVAR: Jag ser framför mig en kombination av låg, marktäckande rosenplister, Lamium maculatum ’Beacon Silver’, krypidegran, Taxus baccata ’Repandens’ och uppstickande prydnadsgräs i form av tuvrör, Calamagrostis x acutiflora ’Overdam’. Idegranen med sin mörkt gröna färg och utbredda växtsätt ger tyngd åt planteringen och lugn till de övriga växternas mer brokiga bladverk. Idegranen är lätt att hålla efter med beskärning. Höjden blir omkring en halvmeter. Rosenplisterns silverfärgade, låga bladverk med grön kant lyser upp och kontrasterar även under vintern. Det är inte många perenner som är vintergröna. I maj blommar den i rosa. Rosenplister finns även som vitblommande. Som pricken över i:et är det ca 1,5 meter höga prydnadsgräset, med sina tidigt grönskande, vitstrimmiga blad och dekorativa blomstervippor, som även pryder under vintern. Höjden är inklusive blomvipporna, själva bladverket är lägre. Gruppera växterna och anpassa antalet efter rabattens storlek. Låt idegranen dominera planteringen.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 1 2016

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar