Växter till innergård

Fråga: Vi har en varm och rätt solig innergård i Stockholm. Där har vi fällt alla stora och delvis sjuka träd (almar etc) Nu vill vi plantera fem mindre träd istället. Är det någon blomsterkornell som är härdig här? Även den brokbladiga kranskornellen vore trevlig att ha. Vilken skenkamelia tycker ni att vi bör välja? Är det någon som är härdigare? Ytterligare förslag?

Svar: På en innergård i Stockholm borde både blomsterkornell och kranskornell gå bra. Härdiga till zon ll-lll. Rekommenderade sorter av blomsterkornell: Ascona och Eddie´s White Wonder. Skenkamelia borde också funka. Det finns flera arter i handeln, japansk skenkamelia Stewartia pseudocamelia zon III,  och varianten  S. p. var koreana zon III (IV). Härdigast är grå skenkamelia Stewartia serrata, zon IV.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2013

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar