Flytta liljekonvaljer

Fråga:
Jag har liljekonvaljer som växer här och där i gräsmatta ( torrt o skuggigt läge). Hur kan jag på bästa sätt flytta dem?

Svar:
Om tanken är att samla dem på ett ställe, eller flytta till en bättre växtplats, så är det lämpligt att göra det nu på hösten när bladen har vissnat ner, eller tidigt på våren.

Gräv runt plantan så det blir en ordentlig tuva, så att så mycket rötter som möjligt följer med när den lyfts upp. Försök sedan att rensa bort eventuellt ogräs som följer med i torvan.

Liljekonvaljen bildar jordstammar som ska läggas ner och  planteras horisontellt, så du kan försöka sära lite på dem eller plantera ihop beroende på förutsättningarna. Gräv ner liljekonvaljerna på lämpligt ställe, lite skuggigt och fuktigt. Vattna ordentligt efter plantering, så brukar de klara sig.

Ann-Kristin Isaksson trädgårdsrådgivare FOR september 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar