Som spott på mina växter

Fråga: Noterar nu på sensommaren att det blir som spott på många av mina perenner i trädgården. Vad beror det på och är det farligt?

Svar: Det är troligast orsakat av en liten insekt som kallas för spottstrit. Insekten gör sällan några stora skador på våra växter. Det kan ibland bli som ljusa prickar på bladen när insekterna sitter på bladundersidorna. Och det kan bli missbildade nya blad eller skott när de sitter i tillväxtpunkterna. Insekten är en stickade/ sugande insekt vilket betyder att den sticker hål på växtcellerna och suger ur växtsaften ur cellen. Som skydd mot uttorkning och andra rovinsekter bildar spottstriten som en spottliknande bubbla runt sig. Spottet består av avföring och luft. Ofta räcker det med att spola med vattenslangen på angripna växter för att bli av med skadeinsekten. Man kan behöva upprepa några gånger.

I SLU´s faktablad växtskydd trädgård kan man läsa mer om insekten.  https://pub.epsilon.slu.se/18163/1/Azrang_M_201109b.pdf

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar